Gospodarstvo

Natječaj za prodaju poslovnog udjela Grada Šibenika u Županijskom radio Šibeniku

Početna cijena za poslovni udio iznosi 5.000,00 kuna

Autor: Ivona Amidžić - 23.04.2020

Grad Šibenik je raspisao natječaj za prodaju poslovnog udjela Grada Šibenika u trgovačkom društvu Županijski radio Šibenik d.o.o.

Nominalna vrijednost poslovnog udjela je 142.800.00 kn, što predstavlja 16,357 % vrijednosti temeljnog kapitala društva.

Početna cijena za poslovni udio iznosi 5.000,00 kuna.

Natjecatelji su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10 % od  početne cijene te ne smiju imati dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu Šibeniku i Republici Hrvatskoj na dan podnošenja ponude.

Ponuda za natječaj s podacima sudionika  u natječaju i dokazom o uplaćenoj jamčevini dostavlja se Gradu Šibeniku, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u tisku.

Sve informacije u svezi s natječajem mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom Grada Šibenika ili na telefon: 431-051.

Zaključak o raspisivanju natječaja pogledajte ovdje.

foto: pixabay

Tagovi: natječaj, poslovni udio, prodaja, radio, radio šibenik,