Nekategorizirano

Solin: Započinju predavanja po mjesnim odborima namjenjena svim građanima

Tematika predavanja je štetnost odlaganja otpada opasnih svojstava u okoliš, važnost odvojenog prikupljanja otpada u domaćinstvima i mogućnostima besplatnog odlaganja otpada u reciklažnom dvorištu

Autor: Lucija Tokić - 25.05.2019

U sklopu informativno- obrazovnih aktivnosti u provedbi projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina 28.05. započinju predavanja po mjesnim odborima namjenjena svim građanima Grada Solina. Tematika predavanja je štetnost odlaganja otpada opasnih svojstava u okoliš, važnost odvojenog prikupljanja otpada u domaćinstvima i mogućnostima besplatnog odlaganja otpada u reciklažnom dvorištu.

RASPORED PREDAVANJA PO MJESNIM ODBORIMA:

28.05. utorak

MO KUČINE
15 h, prostorije MO KUČINE, Drage Markovića 35, 21 209 Mravince

MO MRAVINCE
17 h, prostorije MO Mravince,Gajeva 2, 21 209 Mravince

30.05. četvrtak

MO SV. KAJO
15 h, prostorije MO SV. KAJO, Solinske mladeži 69 F, 21 210 Solin

MO VRANJIC
17 h, prostorije kulturnog centra Don F. Bulić, Obala pomoraca 77, 21211 Vranjic

MO RUPOTINA
19 h, učionica u prizemlju područne škole OŠ KRALJA ZVONIMIRA u Rupotinama, Ante Starčevića 143, 21 210 Solin

31.05. petak

MO CENTAR
15 h, Vijećnica Grada Solina, Stjepana Radića 42, 21 210 Solin

MO PRIKO VODE
17 h, Vijećnica Grada Solina, Stjepana Radića 42, 21 210 Solin

MO SREDNJA STRANA
19 h, prostorije MO SREDNJA STRANA, Braće Radića 65, 21 210 Solin

Projekt “Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta Grada Solina” financira se u vrijednosti od 85% u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, dok 15% sredstava osigurava korisnik Grad Solin. Gradu Solinu su tako kroz Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurana sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta iz Kohezijskog fonda u iznosu od 3.315.333,31 kuna, a ostatak sredstava osigurano je iz proračuna Grada Solina.

Reciklažno dvorište će se izgraditi na lokaciji k.č.z. 3086/4 K.O. Solin (č.zem. 495/4) u predjelu kave Sv. Kajo u Solinu u površini od 1.500 m2. To je prostor gdje će se privremeno skladištiti otpad sukladno DODATKU IV Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

Usluge reciklažnog dvorišta potpuno su besplatne za sve građene Grada Solina. Pozivamo sve građane na odgovorno postupanje s otpadom te aktivno i savjesno korištenje usluga reciklažnog dvorišta nakon njegove izgradnje.

Osim izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta projektom se provode i informativno- obrazovne aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovništva s ulogom dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima. U izradi je mrežna stranica o gospodarenju otpadom te dizajn i tisak edukativnih brošura, letaka, plakata i crtanki. U tijeku je provođenje radionica, predavanja i edukacija. U priloženoj brošuri, plakatu i letku pogledajte vrste otpada koje će se moći skladištiti u reciklažnom dvorištu grada Solina. U sklopu projekta izrađen je i animirani film koji možete pogledati na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=2hAMF2-7ZxE&feature=youtu.be

 

 

Tagovi: okoliš, otpad, predavanja, reciklažno dvorište, recikliranje,