Lifestyle

Pripadnici intervencijske postrojbe Osijek dokazali spremnost u vježbi

Vježba se sastojala od modula za traganje i spašavanje u poplavama i modula za tehničko-taktičku potporu

Autor: Ivona Amidžić - 29.09.2020

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Osijek održala je od 25. do 27. rujna vježbu modula za traganje i spašavanje u poplavama i modula za tehničko-taktičku potporu pod nazivom vježba Bizovac 2020.

Praktični dio vježbe protekao je kroz više scenarija na jezeru u Bizovcu i rijeci Dravi kod Belišća.

Ciljevi praktičnog dijela vježbe bili su:

  • postavljanje baze operacija i podizanje kampa,
  • uvježbavanje tehnika traganja i spašavanja na jezerima i rijekama,
  • razvoj i testiranje novih tehnologija vezanih uz potrage bespilotnim letjelicama,
  • provjera i testiranje komunikacijskog sustava,
  • usporedba rada 2D i 3D sonara i
  • uvježbavanje samodostatnosti.

Teorijski dio vježbe sadržavao je predavanja koja su bila podijeljena u više tematskih cjelina kao što su radovi na vodi, hidrologija, orijentacija na rijeci te poplave i izgradnja zaštitnih nasipa.

Na vježbi je sudjelovalo 20 pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Osijek, a predavači su bili djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite – Službe civilne zaštite Vukovar. Po završetku vježbe obavljeno je vrednovanje i analiza same vježbe te je zaključeno da su pripadnici postrojbe spremni odgovoriti svim izazovima i postavljenim zadaćama.

foto: Ravnateljstvo CZ – MUP

Tagovi: bizovac, civilna zaštita, drava, državna intervencijska postrojba, Osijek, poplave, spašavanje, vježba,